top of page

סולי  בלמידה מרחוק

 

6.jpg
5.jpg
4.jpg

תקופת הקורונה ששיבשה לכולנו את החיים ואת השגרה, מפגישה גם מהילדים עם הצורך להתמודד עם אתגרים חדשים. התמודדות עם מצבי חוסר ודאות, חוסר יציבות, עליה ברמת החרדה והתרחקות חברתית.

תכנית ״סולי״ מאפשרת לכם המחנכים לתת לילדים כלים להתמודדות עם האתגרים הללו.

 

התכנית מאפשרת לשלב למידה רגשית וחברתית בתוך סדר היום של הילדים בקלות ומכניסה ״צבע״ ועניין למפגשי הזום.

 

השימוש בשפה רגשית כיתתית ושילוב טקסים יומיים שיכולים להיעשות גם בכיתה וגם בלמידה מרחוק, מרככים את תחושת חוסר היציבות ויוצרים חווית המשכיות.

 

הפעילויות שסולי מציעה מאפשרות לחזק את תחושת השייכות של הילדים לכיתה או לגן גם כשאינם נפגשים פיזית. היא מעודדת תקשורת ושיתופי פעולה בין הילדים.

 

התכנית מאפשרת לילדים הזדמנויות להבעה רגשית, לשיתוף ולהפחתת החרדה.

 

מעודדת התנהגות חיובית גם בזמני לחץ ומשבר.

 

מאפשרת שמירה על קשרים חברתיים ועבודה על שיפור מיומנויות גם אם אין מפגש פיזי בין הילדים.

 

חוברות מערכי השיעור של סולי כוללים פעילויות שניתן בקלות להעביר גם בלמידה מרחוק.

אבל גם אם אין לכם את המוצרים של סולי, עדיין תוכלו להשתמש בתכנית ולשלבה בקלות במפגשי הזום. רוצים ללמוד איך לעשות את זה? 

מוזמנים לצפות במצגת המצורפת.

bottom of page