top of page
יומן הטענה

יומן הטענה

28.00 ₪מחיר

יומן ההטענה לילדים משמש כמחברת מסע לצורך הטמעת השפה והערכים של סולי.  

היומן מלווה את הילדים בתהליך ההכרות עם עקרונות התכנית ומאפשר להם להתאמן ולחזק מיומנויות של אמפתיה, מודעות רגשית, ויסות עצמי, התחשבות באחרים וחיזוק התנהגויות חיוביות.

היומן מותאם ללוות את מערכי הבסיס של התכנית בכיתות ומשמש גם כמחברת קשר בין הבית והכיתה לצורך מתן חיזוקים ושבח על התנהגויות חיוביות ומחוות חברתיות.

ליומן מצורפת ״תעודת סולי״ אותה מקבל הילד לציון סיום מסע ההכרות עם סולי.

(גודל היומן - A5 וכולל 24 ע״מ).

ברכישה מרוכזת תינתן הנחת כמות.

bottom of page