מתעדים את ימי הקורונה

רוצים לתעד את תקופת הקורונה ?

הכנו לכם קובץ מיוחד שיאפשר לכם לתעד  ולזכור גם בעוד שנים את הימים המשונים שאנחנו עוברים ויעזור לדורות הבאים ללמוד על החוויות של ילדים בתקופת הקורונה.