top of page
תכנית מערכי המשך דיגיטלית

תכנית מערכי המשך דיגיטלית

250.00 ₪מחיר

התכנית החינוכית-חברתית של "סולי הסוללה" מורכבת ממספר תכניות.

המערכים של תכנית ההמשך הדיגיטלית מיועדים לתלמידים שהכירו את תכנית הבסיס ותכנית ההמשך של ״חבורת מטעיני הסוללות״.

מערכי התכנית הנוכחית יאפשרו העמקה ויישום הידע שנרכש בשנים שעברו וחיבור המיומנויות שרכשו למציאות חייהם האישית והחברתית. 

המערכים בתכנית זו מחולקים ל-4 תחומי למידה:
1. מערכי פתיחה - אשר מקנים את מסגרת העבודה והחיבור לתכנים שנלמדו בעבר.

2. מערכים לחיזוק הסוללה האישית.

3. מערכים לחיזוק האקלים החברתי.

4. מערכים לשיפור מיומנויות חברתיות.

לאחר רכישה מקוונת של מוצר זה ניצור עמכם קשר על מנת שתקבלו שם משתמש וסיסמה לקבלת הרשאות.

ברכישות עבור בתי ספר ישנו מינימום להזמנה של 3 משתמשים. 

bottom of page