• דמי הרישום יקוזזו מעלות ההשתלמות המלאה בעת התשלום. 
  • ביטולים יתקבלו עד 7 ימים לפני מועד ההשתלמות.
  • במקרה של ביטול מאוחר, לא יוחזרו דמי הרישום.

דמי רישום להשתלמות

₪100.00מחיר